Statisk forside

Gadstrup Håndbold lukker og dog…

Gadstrup Håndbold har eksisteret siden 1957 med stigende medlemmer, men fra 2010 faldt det stødt nedad.

Fra Dansk Håndbold forbund taler tællene sit tydelige sprog: I 2013 mistede de danske håndboldklubber 1473 medlemmer, i 2012 var tilbagegangen 2144 spillere, mens der i 2011 blev 3037 færre medlemmer.

Det gjorde, at der i august 2013 blev indgået et samarbejde med Viby If Håndbold for klubberne dengang U-10 drenge og piger. Senere blev samrabejdet udvidet til at gælde årgangene fra U-10 til U-18, mens seniorafdelingerne kørte videre i hhv. Gadstrup Håndbold og Viby If Håndbold.

Sidste sæson 2017/18 kom så U6 & U8 med i holdfællesskabet og Team Ramsø blev til én klub og holdfællesskabet sluttede.

At holdfællesskabet er lykkedes skyldes ikke mindst den store opbakning fra forældre og spillere, sponsorer samt begge klubbers bestyrelsers arbejde med Team Ramsø.

Gadstrup Håndbold lukkede 30. april 2018, da det kun var seniorafdelingen tilbage og ingen til at videreføre klubben.

Gadstrup Håndbold takker alle de. som har spillet i klubben gennem årerne. og alle de frivillige udenfor banen, der har fået klubben til at fungere.

Der henvises til Team Ramsø på www.teamramsoe.dk, hvor du finder information om kontakt, træningstider, kontingent og hvad Team Ramsø står for