Hjælp os på Roskilde Festival 2015

Roskilde FestivalGadstrup håndbold vil igen i år på Roskilde Festival 2015 varte bad- og toiletfaciliteterne i samme område som sidste år (CARAVAN, MC-Camping og GET-A-PLACE). Årets vagtperiode er lørdag 27. juni – søndag 05. juli 2014.

Foreninger med opgaver, der strækker sig under hele festivalforløbet skal i gennemsnit præstere 32 timers arbejde pr. medarbejder. Vi har fået tildelt 49 medarbejdere til opgaven.

Vi tilstræber arbejdstid fordelt på 3 vagter som sidste år, men kan ikke udelukke, at der kan vise sig behov for en 4. “kort vagt” under selve musikperioden. Du skal derfor påregne, at få to vagter (1+kort eller 2) under i musikperioden 01.-04. juli.

OPGAVE
Af hensyn til den videre planlægning, anmodes du snarest og  senest 10. april 2014 maile til Betina med tilbagemelding på, hvorvidt du ønsker at være vagt på årets festival. Da der allerede er mange der har meldt sin interesse for at være med i år, så bedes du melde tilbage hurtigst, da det er “først til mølle princippet”.

Medarbejdere over 18 år har førsteprioritet, da der er skærpede restriktioner fra Roskilde Festival med hensyn til medarbejdere under 18.

Hvis du endvidere har kvalificerede kandidater til at gå vagt, kan du ligeledes anføre dette (husk navn, cpr, adresse, mail, mobil).

Way ahead
Når vi har modtaget tilbagemeldinger, påbegynder vi arbejdet med sammensætning af vagtstyrke. Vi påregner at sende mail ud vedr. vagtønsker ultimo april. Disse skal være os i hænde senest medio maj.

Vi planlægger på udsendelse af vagtplan primo juni.

Orienteringsmøde/udlevering af båndforventes gennemført senest 24. juni 2014, hvor der ligeledes vil blive udleveret medarbejderarmbånd.

Som noget nyt, ser det ud til, at alle medarbejdere får adgang til det lukkede område ( Volunteers Village) i år. Vi skal nok holde jer opdateret på dette.

Håber vi ses igen i år.

Med venlig hilsen
Gadstrup Håndbold Festivalgruppe

Der er lukket for kommentarer.