Generalforsamling 2012 – bestyrelsen er nu fuldtallig

Overskriften siger det allerede – klubbens generalforsamling forløb godt, og der meldte sig nye til bestyrelsen, så den nu er fuldtallig. Vi byder velkommen til Camilla Hansen, Kasper Rathmann og Pernille Gadbert.

De foreslåede vedtægtændringer blev vedtaget, så kasserer er ikke længere med i bestyrelse – alligevel mangler vi dog stadig at få besat den post 🙁

De nye vedtægter og referatet vil snarest blive lagt her på siden.

Mvh
Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.